doktrynalia

Chcą wyłączyć jawność postępowań dyscyplinarnych

In Plagiaty (?) on Październik 21, 2017 at 2:38 pm

Zgadzam się (w 100%) z oceną habilitanta2012 na temat propozycji zawartej w projekcie Gowina. Jest tam przepis, który uznaje, że akta postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe.
Myślę, że nie ma lepszego dowodu na to, że intencją twórców ustawy nie jest poprawa jakości polskiej nauki.

Reklamy

Cd. sprawy dr hab. M. Masternak-Kubiak

In Plagiaty (?) on Październik 18, 2017 at 7:51 pm

Marek Wroński poinformował, że prokuratura wystąpiła do prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o uchylenie immunitetu sędziowskiego dr hab. Małgorzacie Masternak-Kubiak, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, w związku z zarzutem naruszenia praw autorskich w jej książce profesorskiej (zob. wpis sprzed roku).

Aktualizacja informacji o sprawie dr Żywuckiej-Kozłowskiej

In Plagiaty (?) on Wrzesień 20, 2017 at 8:09 pm

Marek Wroński zaktualizował informacje na temat wznowionego postępowania habilitacyjnego dr Żywuckiej-Kozłowskiej (pisałem o tym tu i tu).

Okazuje się, że pani dr odpowiedziała atakując swoją ofiarę – złożyła zawiadomienie o tym, że splagiatowana przez nią pani prof. sama też kiedyś coś splagiatowała. Niech sobie nie myśli!

Co do reakcji WP UwB – okazuje się, że Rada Wydziału Prawa Uniwersytetu Białostockiego zawiesiła wznowione przez Centralną Komisję postępowanie habilitacyjne dr Żywuckiej-Kozłowskiej pod pretekstem, że w białostockiej Prokuraturze Rejonowej toczy się postępowanie w jej sprawie. Ze strony Ludzie nauki wynika zaś, że pani dr dzięki temu zawieszeniu korzysta ze stopnia doktora habilitowanego, a nawet została już zatrudniona jako profesor nadzwyczajny w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum.

Piotr Stec

Nauka i prawo

Robię habilitację

blog o "perełkach" polskiej doktryny prawniczej

Warsztat badacza – Emanuel Kulczycki

blog o "perełkach" polskiej doktryny prawniczej