doktrynalia

Monografioza

In Parametryzacja on Styczeń 10, 2018 at 10:22 am

Obowiązujące zasady dokonywania ocen parametrycznych sprawiają, że w naukach prawnych zapanował szał publikowania monografii. Monografiami są już kolejne wydania podręczników akademickich, zbiory wspomnień, a nawet zbiory już opublikowanych artykułów. Nasze środowisko samo sobie to robi, bo na poszczególnych wydziałach osoby odpowiedzialne za raportowanie publikacji wychodzą z założenia, że inni tak robią (co niestety okazuje się prawdą), więc jak my nie będziemy tego robić, to przegramy w wyścigu o kategorię A. W ten sposób kategorie A i A+ stają się synonimami nieuczciwości akademickiej, a oryginalne prace naukowe toną w zalewie zadrukowanego papieru. Ogłaszam konkurs na najbardziej bezczelną próbę naginania definicji monografii prawniczej – proszę w komentarzach przysyłać linki do repozytoriów, w których dana publikacja została uznana za monografię.

Reklamy

Chcą wyłączyć jawność postępowań dyscyplinarnych

In Plagiaty (?) on Październik 21, 2017 at 2:38 pm

Zgadzam się (w 100%) z oceną habilitanta2012 na temat propozycji zawartej w projekcie Gowina. Jest tam przepis, który uznaje, że akta postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe.
Myślę, że nie ma lepszego dowodu na to, że intencją twórców ustawy nie jest poprawa jakości polskiej nauki.

Cd. sprawy dr hab. M. Masternak-Kubiak

In Plagiaty (?) on Październik 18, 2017 at 7:51 pm

Marek Wroński poinformował, że prokuratura wystąpiła do prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o uchylenie immunitetu sędziowskiego dr hab. Małgorzacie Masternak-Kubiak, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, w związku z zarzutem naruszenia praw autorskich w jej książce profesorskiej (zob. wpis sprzed roku).

Piotr Stec

Nauka i prawo

Robię habilitację

blog o "perełkach" polskiej doktryny prawniczej

Warsztat badacza – Emanuel Kulczycki

blog o "perełkach" polskiej doktryny prawniczej