doktrynalia

Habilitacja? Oczywiście, że tak

In Stopnie i tytuły naukowe on Październik 23, 2016 at 9:42 am

Kilka dni temu Habilitant opublikował wpis na temat potrzeby istnienia habilitacji. Pisze m.in. tak:

„Mój ogląd habilitacji jest jak najgorszy. Niekompetentne, nieuczciwe, ‚kurtuazyjne’ recenzje, pisane głównie po to, żeby przepchnąć habilitanta, który nigdy w życiu nie powinien dostać habilitacji. Nie ma takiego standardu naukowego, którego polski recenzent habilitacyjny nie jest w stanie zignorować, ominąć, udać, że go nie ma. Ale publiczna i państwowa procedura habilitacyjna daje jednak szanse na to, że to badziewie jest jednak uwalane.”

Pod wpisem rozgorzała dyskusja. Jeden z jej uczestników napisał, że habilitacja nie pełni funkcji sita, bo w jego odbiorze uwala się tyle samo słabych habilitacji jak dobrych. Fundamentalnie się z tym nie zgadzam. Oczywiście dostrzegam mnóstwo słabych habilitacji, ale ze statystycznego punktu widzenia najważniejsza jest zupełnie inna liczba – liczba osób, które z powodu nieuzyskania habilitacji odeszły z uczelni zwalniając miejsce nowym naukowcom. Na moim wydziale co roku więcej osób odchodzi z uczelni niż rozpoczyna procedurę habilitacyjną. To w ten sposób habilitacja pełni funkcję sita. Bez niej ci wszyscy wieczni doktorzy pracowaliby na uczelni do emerytury. I nic by sobie nie robili z tego, że wydział ma kategorię C.

Obrona przez atak, czyli cd. sprawy prof. Masternak-Kubiak

In Plagiaty (?) on Wrzesień 22, 2016 at 10:50 am

M. Wroński opisuje ciąg dalszy sprawy prof. M. Masternak-Kubiak. Kiedy pisałem o tej sprawie pierwotnie, zachwycałem się, że prof. zachowała się z klasą – przeprosiła splagiatowanego autora i poprawiła książkę. Niestety mój entuzjazm okazuje się zupełnie nieuzasadniony. Z ustaleń M. Wrońskiego wynika, że prof. nie tylko zaatakowała odwoławczą komisję dyscyplinarną, ale również pozwała splagiatowanego autora.

Znowu też okazało się, że nasze środowiskowe procedury walki z naruszeniami etyki akademickiej całkowicie zawodzą. M. Wroński ustalił, że gdy obwiniona złożyła wniosek o wyłączenie całego składu orzekającego komisji odwoławczej, argumentując, że „skład orzekający na pierwszym posiedzeniu nie przychylił się do wniosku rzecznika dyscyplinarnego ministra o uniewinnienie, a na kolejnym posiedzeniu powołał biegłego z zakresu własności intelektualnej, co jest próbą dokuczenia jej” (cyt. za M. Wrońskim), przewodnicząca OKD, dr hab. Ewa Ferenc-Szydełko, prof. UO, przychyliła się do tego wniosku i wyłączyła cały skład. Potem było jeszcze bardziej kuriozalnie, gdyż rzecznik prof. dr. hab. Wojciech Tomasik z UKW w Bydgoszczy poparł odwołanie obwinionej i w efekcie komisja ją uniewinniła(!).

Na koniec prof. Masternak-Kubiak pozwała splagiatowanego, uznając, że to on ją splagiatował, gdyż w swojej rozprawie opisał tę samą procedurę, którą ona wcześniej opisywała w swoich pracach (zapominając chyba, że prawo autorskie chroni sam utwór, a nie idee, pomysły itd., nikt nie ma więc monopolu na opisywanie danej procedury prawnej).

To wszystko jest szokujące. Jeśli ktoś chce wyrobić sobie własne zdanie na temat tej sprawy, może pobrać książkę pani profesor ze strony Biblioteki Cyfrowej UWr. (warto przy tym zwrócić uwagę, że recenzentem wydawniczym książki był pracownik tego samego wydziału, co autorka). Szczególnie istotny jest np. przypis nr 283 na s.

„Punkty 2 i 3 niniejszego rozdziału oparte zostały na odpowiednich fragmentach pracy Jakuba Żurka, Ekstradycja w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, rozprawa doktorska – maszynopis, s. 112-153. O ile nie jest to wskazane wyraźnie w poszczególnych przypisach, odwołuję się do analiz przeprowadzonych przez tego Autora.”

Wynika z tego, że autorka nie kwestionuje podstawowego faktu, że przejęła fragmenty cudzej pracy. Mimo to uważa, że taki czyn nie zasługuje nawet na naganę, a napisana w ten sposób książka może być podstawą nadania jej tytułu profesorskiego!

Najgorsze w tym wszystkim jest to, że wiele osób, które zostały wybrane do gremiów prowadzących odwoławcze postępowanie dyscyplinarne, przyznało jej rację. Znowu czekamy na osoby z zewnątrz (dziennikarzy, prokuratorów), żeby przyszli i powiedzieli „no bez jaj”.

 

 

Redakcja „Przeglądu Sejmowego” odwołana

In Polityka on Marzec 18, 2016 at 9:26 pm

Jak donosi Gazeta Wyborcza, szef Kancelarii Sejmu odwołał wszystkich członków redakcji jednego z najlepszych polskich czasopism z zakresu nauk prawnych – dwumiesięcznika „Przegląd Sejmowy”. W sumie to kilkunastu profesorów, głównie prawa konstytucyjnego, z niemal wszystkich ośrodków w Polsce. Niektórzy z nich byli członkami redakcji od utworzenia czasopisma w 1993 r.

Zastanawiam się, jak to się w praktyce odbyło i kim będą nowi redaktorzy tego czasopisma. To, że nie brzydzi ich kupowanie od pasera, już wiemy. Nie mogli sami stworzyć dobrego czasopisma, więc wykorzystali układy partyjne do przejęcia wyników cudzej pracy (choć podobno chcą zacząć od numeru 1, więc może jednak dotychczasowy „Przegląd Sejmowy” po prostu zostanie zamknięty). Jak tylko poznamy ich nazwiska, to odnotuję je na tym blogu. Byli już docenci marcowi, teraz będziemy mieć marcowych redaktorów.

Aktualizacja [23.03.2016]:

Na stronie Przeglądu jest już nowy skład redakcji (w nawiasie podaje afiliację uczelniane):

Redaktor Naczelny:
Waldemar Paruch (UMCS)
Zastępca Redaktora Naczelnego:
Bogumił Szmulik (UKSW)
Sekretarz naukowy:
Wojciech Arndt (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Członkowie:
Marek Dobrowolski (KUL)
Arkadiusz Adamczyk (UJK)
Bogdan Szlachta (UJ)
Jarosław Szymanek (UW)
Wojciech Kulisiewicz (dyrektor Biblioteki Sejmowej, jedyna osoba z poprzedniego składu redakcji)

Większość to politolodzy. Jeśli kiedyś będą musieli prowadzić zajęcia o marcu 1968 r. na polskich uczelniach, będą mogli odwołać się do własnych doświadczeń. Zajęli miejsca nie dlatego, że byli lepsi od swoich poprzedników, tylko dlatego, że ci poprzednicy zostali zwolnieni w ramach nagonki politycznej.

 

Piotr Stec

STRONA DOMOWA

Robię habilitację

blog o "perełkach" polskiej doktryny prawniczej

Warsztat badacza – Emanuel Kulczycki

blog o "perełkach" polskiej doktryny prawniczej