doktrynalia

Archive for Lipiec 2011|Monthly archive page

Artykuł E. Łętowskiej

In Artykuły on Lipiec 19, 2011 at 6:00 pm

W „wakacyjnym” numerze Państwa i Prawa ukazał się m.in. artykuł prof. dr hab. E. Łętowskiej, zatytułowany „Interpretacja a subsumpcja zwrotów niedookreślonych i nieostrych” (PiP 2011 nr 7-8, s. 17). Jest to w gruncie rzeczy rozbudowana glosa do znanego, wielokrotnie krytycznie glosowanego orzeczenia TK z dnia 27 października 2010 r., K 10/08. Autorka analizuje problem interpretacji zwrotów nieostrych przez pryzmat tego, co ich użycie oznacza dla kompetencji podmiotów stosujących prawo a następnie wnioski z tej analizy odnosi do omawianego orzeczenia. Jestem zachwycony precyzją i zrozumiałością wywodu autorki. Przy pomocy metod dogmatycznoprawnych analizuje ona problem do tej pory głównie traktowany jako teoretycznoprawny i uzyskuje w ten sposób klarowne wnioski. Jest to przy tym świetny przykład pokazujący czym się różni sposób myślenia o badaniu prawa takich osób jak E. Łętowska (dzięki naciskowi na przestrzeganie procedur, w tym analizowanie kompetencji uzyskuje ona dobrze podbudowane wnioski „materialnoprawne”), od sposobu myślenia takich osób jak prof. Z. Cieślak, który publicznie chlubi się tym, że w stosowaniu i badaniu prawa nie są ważne procedury, tylko aksjologia.

Reklamy
Piotr Stec

Nauka i prawo

Robię habilitację

blog o "perełkach" polskiej doktryny prawniczej

Warsztat badacza – Emanuel Kulczycki

blog o "perełkach" polskiej doktryny prawniczej