doktrynalia

Archive for Sierpień 2011|Monthly archive page

Nie każda ręka rękę myje

In Recenzje on Sierpień 16, 2011 at 10:54 am

Tym razem w „Palestrze” (nr 5-6 z 2011 r.) udało mi się przeczytać recenzję, która nie ma charakteru grzecznościowego. Jest to recenzja książki G. Cern „Podejmowanie uchwał przez organy spółek kapitałowych” (Arche, Sopot 2010), napisana przez K. Bilewską.
Podsumowanie przytoczę w całości:
„Recenzowana pozycja jest wadliwa konstrukcyjnie. Struktura wywodu nie pozwoliła Autorce na ujęcie istoty uchwały i jej podejmowania, co było celem rozprawy. Jednocześnie wynikająca z przyjętej koncepcji konieczność odniesienia się do wielu zagadnień powoduje, że rozważania Grażyny Cern cechuje powierzchowność i brak rozstrzygnięć wielu poruszanych problemów.
Książka nasuwa też wiele krytycznych uwag merytorycznych: dotyczą one w szczególności nieuwzględnienia aktualnego stanu prawnego i pomijania we wnioskowaniu istniejących, relewantnych przepisów prawa. Trudno w takich okolicznościach uznać opracowanie dr Grażyny Cern za monografię stanowiącą wkład w rozwój piśmiennictwa z zakresu zaskarżania uchwał organów spółek kapitałowych. Mogłaby ona ewentualnie być traktowana jako pozycja popularyzująca tę problematykę wśród praktyków życia gospodarczego i przedsiębiorców, gdyby nie fakt, że istotna ilość błędów merytorycznych pracę tę podważa.”

Reklamy
Piotr Stec

Nauka i prawo

Robię habilitację

blog o "perełkach" polskiej doktryny prawniczej

Warsztat badacza – Emanuel Kulczycki

blog o "perełkach" polskiej doktryny prawniczej