doktrynalia

Archive for Grudzień 2014|Monthly archive page

Różnica pomiędzy UWr a UMK

In Plagiaty (?) on Grudzień 22, 2014 at 9:09 pm

M. Wroński na łamach grudniowego Forum Akademickiego opisuje postępowanie dyscyplinarne, które toczyło się na Uniwersytecie Wrocławskim. Rok temu (19 października 2013 r.) dr hab. Małgorzata Masternak-Kubiak, profesor UWr, została oskarżona przez doktoranta o przywłaszczenie sobie części jego rozprawy doktorskiej.

Władze uczelni zachowały się wzorowo. Rektor już następnego dnia zajął się sprawą. Rzecznik dyscyplinarny UWr przeprowadził postępowanie w ciągu 2 miesięcy i 28 stycznia br. złożył wniosek dyscyplinarny. Uczelniana komisja dyscyplinarna potrzebowała niewiele więcej czasu i już w kwietniu orzekła, wymierzając karę nagany.

Można? Można.

Skąd się biorą różnice pomiędzy postępowaniem w Toruniu i we Wrocławiu? Po pierwsze, inna była reakcja oskarżonej – dr hab. Małgorzata Masternak-Kubiak, profesor UWr, nie szła w zaparte, wręcz przeciwnie, zrobiła wszystko, żeby naprawić wyrządzone szkody – przeprosiła doktoranta i poprawiła książkę (było jej o tyle łatwiej, że jej książka ukazała się w postaci elektronicznej). Po drugie, wg mnie dużo ważniejsze, osoby, które miały wpływ na postępowanie (rektor, rzecznik dyscyplinarny, członkowie komisji dyscyplinarnej) po prostu zrobiły, co do nich należało.

Dlatego, jeśli ktoś, powołując się na kazus z Torunia, będzie chciał odebrać uczelniom autonomię w zakresie postępowań dyscyplinarnych, odpowiem powołując się na ten kazus z Wrocławia. Być może rozwiązaniem kompromisowym byłoby automatyczne przenoszenie postępowania dyscyplinarnego do innej uczelni, jeśli macierzysta komisja uczelniana nie orzeknie w ciągu 6 miesięcy od wpłynięcia wniosku.

[Aktualizacja wpisu 20.09.2015] – M. Wroński poinformował, że po ponownym rozpatrzeniu sprawy komisja dyscyplinarna UWr ponownie uznała winę obwinionej i ponownie ukarała ją naganą.

Reklamy

Bliźniacze habilitacje

In Plagiaty (?), Stopnie i tytuły naukowe on Grudzień 16, 2014 at 12:49 pm

Spotkałem na konferencji znajomych z Gdańska. Pytałem ich o pewną habilitację, którą uważam za słabą, a wiem, że przeszła. W odpowiedzi usłyszałem, że obecnie wszyscy już o niej zapomnieli, bo obecnie toczą się na WPiA UG dwa postępowania, o których wszyscy tam dyskutują.

Omawiane postępowania są niemal bliźniacze. Pięć lat temu tego samego dnia (19 lutego 2010 r.) oboje habilitanci obronili doktoraty na tym samym wydziale – WPiA UWM w Olsztynie. W 2012 r. oboje opublikowali swoje rozprawy habilitacyjne w tym samym wydawnictwie – TNOiK. Większość ich dorobku jest napisana wspólnie. Najciekawsze jest to, że temat rozprawy habilitacyjnej habilitantki (Pozycja ustrojowa i karnoprocesowa prokuratury w Polsce na tle prawnoporównawczym, TNOiK, Toruń 2012) jest bardzo podobny do tematu rozprawy doktorskiej habilitanta (Rola prokuratora w postępowaniu karnym), a temat rozprawy habilitacyjnej habilitanta (Rola świadka w prawie karnym, TNOiK, Toruń 2012) do tematu doktoratu habilitantki (Fałszywe zeznania w teorii i w praktyce).

Z tego co wiem, większość recenzentów oceniła obie rozprawy pozytywnie. Czekam na dalszy rozwój wydarzeń, w szczególności na opublikowanie recenzji i na decyzje Rady Wydziału (jeśli ktoś z czytelników szybciej zauważy gdzieś te dokumenty, to proszę o linki w komentarzach).

Nie czytałem prac, więc nie potrafię ocenić, czy habilitanci „użyczyli” sobie nawzajem swoje rozprawy. Tym bardziej nie mogę ocenić, czy popełnili plagiat i usiłowali popełnić oszustwo.

Interesuje mnie rola CK w tej sprawie. W szczególności chciałbym się dowiedzieć:

1) jak wyglądał dobór recenzentów w tych postępowaniach,

2) z czego wynika obstrukcja ze strony pracowników CK, którzy na stronie CK nie zamieścili informacji o toczących się postępowaniach, pozbawiając większość środowiska naukowego możliwości zainteresowania się sprawą i ewentualnego wykrycia nadużyć.

W tym kontekście należy pochwalić te wydziały (np. WPiA UJ), które na swoich stronach bez zwłoki publikują recenzje z postępowań habilitacyjnych, mimo, że ustawa tego nie wymaga. Pod tym względem strona WPiA UG jest jedną z najgorszych – obecnie wg informacji na tej stronie, na WPiA UG nie toczy się żadne postępowanie habilitacyjne.

Piotr Stec

Nauka i prawo

Robię habilitację

blog o "perełkach" polskiej doktryny prawniczej

Warsztat badacza – Emanuel Kulczycki

blog o "perełkach" polskiej doktryny prawniczej