doktrynalia

Archive for Wrzesień 2015|Monthly archive page

Bliźniacze postępowania – bliźniacze wyniki

In Plagiaty (?), Recenzje, Stopnie i tytuły naukowe on Wrzesień 29, 2015 at 9:16 am

Dostałem maila od pracownika WPiA UG, w którym z wyraźną ulgą powiadomił mnie, że wczoraj – w poniedziałek 28 września Rada tego Wydziału podjęła uchwałę o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w drugim z bliźniaczych postępowań, o których pisałem na blogu (zob. wpisy: 1 i 2).

Przypomnę:

Oboje habilitanci kilka lat temu tego samego dnia (19 lutego 2010 r.) obronili doktoraty na WPiA UWM w Olsztynie. Oboje opublikowali swoje rozprawy habilitacyjne w tym samym wydawnictwie – TNOiK. Większość ich dorobku jest napisana wspólnie. Temat rozprawy habilitacyjnej habilitantki (Pozycja ustrojowa i karnoprocesowa prokuratury w Polsce na tle prawnoporównawczym, TNOiK, Toruń 2012) jest bardzo podobny do tematu rozprawy doktorskiej habilitanta (Rola prokuratora w postępowaniu karnym), a temat rozprawy habilitacyjnej habilitanta (Rola świadka w prawie karnym, TNOiK, Toruń 2012) do tematu doktoratu habilitantki (Fałszywe zeznania w teorii i w praktyce).

W chwili obecnej wiem tylko, że w postępowaniu habilitantki (inaczej niż w postępowaniu habilitanta, gdzie była jedna negatywna recenzja) wszystkie recenzje były pozytywne. Napisali je dr hab. Wojciech Cieślak i prof. Stanisław Pikulski (obecnie obydwaj pracujący na WPiA UWM) oraz prof. Kazimierz Rajchel. Co istotne – recenzenci nie zmienili zdania nawet po ujawnieniu się wątpliwości co do samodzielności prac, dwóch z nich nawet pofatygowało się do Gdańska, żeby bronić habilitantki.

Osobiście dochodzę do dwóch wniosków:

  1. będę podejrzliwy wobec wszystkich postępowań, w których wezmą udział wymienieni recenzenci,
  2. nie opublikuję niczego w wydawnictwie TNOiK.

 

 

Reklamy

Grupa Rozdająca Habilitacje znowu w akcji

In Stopnie i tytuły naukowe on Wrzesień 10, 2015 at 8:13 pm

Dwa lata temu opisałem wątpliwe postępowanie habilitacyjne. Dotyczyło ono kryminologii, odbywało się w Białymstoku, recenzenci zewnętrzni byli na nie, ale wbrew ich opinii komisja i rada Wydziału Prawa UwB były na tak.

Okazuje się, że koleżanki i koledzy z Białegostoku postanowili pobić ten rekord. W postępowaniu z tego roku, znów z kryminologii, nie tylko recenzje zewnętrzne były negatywne (prof. Anny Kossowskiej z INP PAN oraz prof. Moniki Płatek z UW), również uchwała komisji habilitacyjnej była negatywna, a mimo to rada Wydziału Prawa UwB przyznała stopień doktora habilitowanego. Jakiś wpływ na wynik postępowania mogło mieć to, że sekretarzem komisji był „bohater” tego poprzedniego postępowania, ale to tylko przypuszczenie.

Właściwie to nie wiem, po co takiej radzie recenzenci zewnętrzni. Jeśli wynik postępowania jest z góry ustalony, to recenzenci zewnętrzni tylko psują zabawę. I jeszcze domagają się za to zapłaty.

Możemy być dumni, że produkcja krajowa prześcignęła osławione habilitacje ze Słowacji?

Piotr Stec

Nauka i prawo

Robię habilitację

blog o "perełkach" polskiej doktryny prawniczej

Warsztat badacza – Emanuel Kulczycki

blog o "perełkach" polskiej doktryny prawniczej